หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิ

เป็นเว็บหน่วยงานราชการบ้างนะครับ เป็นเว็บของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.บุรีรัมย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

www.buriram.m-society.go.th