เป็นเว็บของวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาสวัด มีรูปหล่อเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยเนื้อโลหะ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก และแม่นางกวักอ้วนตุ้ยนุ้ยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใครที่มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แวะมาเยี่ยมชมและกราบนมัสการขอพรกันได้ครับ

เป็นผลงานชิ้นแรกเลยครับที่รับงานออกแบบเว็บไซต์  ด้วยระบบ Joomla เวอร์ชั่น 2.5.x ใช้โทนสีเหลืองทอง เหมาะกับเว็บวัด

www.watsangkaew.com