นี่ก็คงเป็นผลงานการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla ของผม ประเภทเว็บวัด ผลงานชิ้นที่ 3 การใช้โทนสีนั้น ก็คงเป็นโทนเหลือง ๆ ส้ม ๆ ครับ เพราะเข้ากับเว็บไซต์ประเภทวัดได้มากที่สุดแล้ว เป็นเว็บไซต์ของ วัดทุ่งนิมิตสถิตธรรม ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด  ทำหน้า intro ก่อนเข้าเว็บ

www.watthungnimit101.com

หน้า intro

หน้าเว็บ